0
ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟਿੰਗ
ਰੇਟਿੰਗ
ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਸਤ 0 / 5 ਦੇ ਬਾਹਰ 0
ਦਰਜਾ
ਐਨ / ਏ, ਇਸ ਵਿਚ 6 ਵਿਚਾਰ ਹਨ
ਵਿਕਲਪਕ
낙향문사전 ;落鄉文士傳 ; ਨਖਯਾਂਗਮੁਨ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ
ਲੇਖਕ
ਕਲਾਕਾਰ
ਸ਼ੈਲੀ
ਦੀ ਕਿਸਮ
ਮਾਨਹਵਾ